Slideshow shadow

Strona główna

ikona 3Czesio.NET to program umożliwiający rozliczanie czesnego oraz innych opłat za naukę w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Pozwala automatycznie naliczać czesne dla danej grupy dzieci lub całej klasy. Dla każdego ucznia tworzone jest indywidualne konto, do którego można przypisać dowolnie zdefiniowane opłaty, tj. czesne, stołówka, świetlica, basen itp. Dla każdej opłaty możemy przypisać ulgę lub umorzenie. Po naliczeniu opłaty rozliczane są przez wpłaty gotówkowe lub na podstawie danych z wyciągu bankowego. Dla wpłat gotówkowych generowany jest dokument KP, natomiast, jeżeli rozliczamy płatność z wyciągu bankowego program generuje dokument WB. Czesio posiada szereg funkcji raportujących, umożliwia m.in. wydruk listy zaległych płatności, wydruk sumy wpłat z kasy i banku w wybranym okresie, wydruk sumy umorzeń w wybranym okresie.